วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนสคริป หรือบทโทรทัศน์

รูปแบบการเขียนสคริป หรือบทโทรทัศน์  มีรูปแบบที่ไม่ตายตัว  สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการถ่ายทำ    บทโทรทัศน์ฉบับสมบูรณ์ (Full Script)  หรือบทที่พร้อมที่จะถ่ายทำ  ผู้เขียนบท จะต้องกำหนดรูปแบบการนำเสนอที่สามารถสื่อสารกับทุกฝ่ายได้ เข้าใจตรงกัน   ผู้ที่สนใจสามารถโหลด
เนื้อหาไปศึกษาได้ ที่นี่  แนวทางการเขียนบทโทรทัศน์

หรือสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มง่าย ๆ  ทดลองเขียนได้ ที่นี่   ฟอร์มการเขียนสคริป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น